نمایش آنلاین MySQL به صورت گرافیکی

نمایش آنلاین MySQL  به صورت گرافیکی

سرویس جدید گروه طراحان سفید، یک ابزار برای برنامه نویسان است.

به کمک این سایت می توانید نمایش گرافیکی جدول های دیتا بیس تان را به صورت نمودار های EER ببینید.

برای استفاده از این سرویس به آدرس زیر بروید:

http://sql.wdsrv.ir/

 نمایش آنلاین MySQL  به صورت گرافیکی