سیستم شبیه سازی انتخاب واحد سپهر ۳٫۱

سیستم شبیه سازی انتخاب واحد سپهر ۳٫۱

سیستم شبیه ساز انتخاب واحد سپهر یکی از محصولات گروه طراحان سفید است که به مدت ۴ ترم در گروه فناوری اطلاعات و گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مورد استفاده قرار گرفته و بازخورد مناسبی را نیز به همراه داشته است.

قصد راه اندازی سرویسی از طریق اینترنت را دارید؟ کلیک کنید.