کانون پیلاتس مشهد

کانون پیلاتس مشهد به عنوان اولین کانون پیلاتس ایران ، در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ توسط مدرس و نایب رئیس کمیته پیلاتس استان خراسان سرکار خانم ساغر دلشاد ، زیر نظر انجمن پیلاتس ایران و با همکاری ریاست کمیته پیلاتس استان خراسان تاسیس گردید و فعالیت خود را بصورت متمرکز آغاز نمود.

وب سایت این کانون که توسط گروه طراحان سفید راه اندازی گردید، با طرحی زیبا و ساده تمامی نیاز های این کانون ورزشی را تحت پوشش قرارداده است…

http://mashhadpilates.ir