طرح ملی سامانه گردشگری ایران

گروه طراحان سفید با همکاری پارک فناوری آویژن افتخار دارد شروع مراحل ساخت و توسعه «طرح ملی سامانه گردشگری ایران» را اعلام نماید.

به زودی اطلاعات بیشتری درباره این طرح منتشر خواهد شد.