شبکه فناوری اطلاعات ایران

سایت شبکه فناوری اطلاعات ایران،فعالیت خود را از مهر ماه  سال ۱۳۸۸ آغاز کرد.  هدف این سایت ایجاد، ارائه و گسترش سیستم هایی است که منجر به رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات گردد . این سایت که بیشتر نام  بنیاد فناوری اطلاعات ایران  برایش مناسب است سعی دارد تا این خدمات را به رایگان در اختیار علاقه مندان قرار دهد.