پشتیبانی بازی قند

  نام شما

  آدرس پست الکترونیکی شما

  پاسخ درخواست شما به همین آدرس ایمیل ارسال می شود.

  نام کاربری شما در بازی

  شماره تلفن همراه ثبت شده در بازی

  برند دستگاهی که با آن بازی می کنید

  مدل دستگاه تان را وارد کنید

  موضوع

  پیام شما

  تصویر پیوست (در صورت گزارش خطا، لطفا تصویر نیز ارسال کنید)