کارگاه رایگان آموزش بازی سازی

فرصت‌های بازار بازی‌های دیجیتال چیست؟
چقدر دنیای بازی‌ها رو می‌شناسی؟
دوست داری بازی‌سازی رو یاد بگیری؟
اهمیت بازی‌های رایانه‌ای در می‌دونی؟

فیلم کامل کارگاه آموزشی آشنایی با دنیای بازی‌های دیجیتال با رویکرد شغلی

مدرس: مهندس صادق جبلی (مدیرعامل طراحان سفید)

زمان: اردیبهشت ۹۸

محل: دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

اطلاعات بیشتر در سایت fwdco.ir (شرکت طراحان سفید) و gamedojo.ir (مدرسه بازی سازی ایرانی) و gamejobs.ir (شغل‌یابی در زمینه بازی سازی)