سیستم فروش آگهی ویژه

سیستم فروش آگهی ویژه

سیستم  فروش آگهی ویژه برای مجموعه نرم افزاری ساخت یک سایت استخدامی برنامه نویسی و ساخته شده است.این سیستم طراحی ساده ای دارد و به کاربر همان چیزی را نشان می دهد که انتظارش را دارد.

اطلاعات بیشتری می خواهید؟